Aktualności

Kursy Zawodowe

zdjęcie 7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie jest realizatorem projektu „Moja przyszłość Moja sprawa”. W ramach projektu podejmujemy szereg działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową, m.in. szkolenia specjalistyczne, warsztaty motywacyjne, konsultacje indywidualne czy kursy zawodowe. Biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje uczestników zaproponowano im wachlarz kursów zawodowych mających na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności

Powiat Choszczeński przyjazny seniorom

Powiat Choszczeński odebrał nagrodę od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie „Aktywni dla seniorów 2018” w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom”. Zapraszamy do zapoznania się informacją na stronię starostwa: www.powiatchoszczno.pl

Wybór partnera do projektu

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, że wybrano na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i

Kolonia w Białym Dunajcu

Zdjęcie 2

Na przełomie czerwca i lipca piętnaścioro naszych dzieci uczestniczyło w turnusie wypoczynkowym zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Kolonia odbyła się w Białym Dunajcu. Biały Dunajec to piękna, malownicza wieś podhalańska, która znajduje się w powiecie tatrzańskim w pobliżu Zakopanego. Uznawana jest za „Serce Podhala”. W trakcie pobytu zapewniono szereg atrakcji dla dzieci, m.in.: wycieczki do