Aktualności

Program Korekcyjno – Edukacyjny

„Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozpocznie się 05.04.2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w sali nr 8. Celem programu jest: powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy

Wielkanoc 2018

Wielkanoc

Z Okazji Świąt Wielkanocnych Pragniemy Złożyć Najserdeczniejsze Życzenia. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołego Alleluja. Życzy Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Regionalna Rada ds. Seniorów II kadencja

Dnia 28 lutego 2018 r. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczył nominacje członkom drugiej kadencji Regionalnej Radę ds. Seniorów. Spotkanie inauguracyjne, odbyło się w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Rada ds. Seniorów to organ, który zabiera głos w sprawach związanych z kształtowaniem polityki senioralnej, inicjuje przedsięwzięcia integrujące osoby starsze czy wspiera współpracę pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego,

Szkolenie „Więzi – Zaburzenia”

zdjęcie 1

Szkolenie „Więzi – zaburzenia” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 13.02.2018r. poprowadził pan Tomasz Pawłowski – prezes Fundacji „ Dziecko i Rodzina”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów, policjantów, prokuratorów, pedagogów szkolnych i psychologów. W szkoleniu wzięło udział 43 osoby. Szkolenie miało na celu uświadomienie znaczenie wartości

22 luty – Dniem Ofiar Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach od 19.02.2018 do 25.02.2018r. zainteresowanym będą udzielane informacje dla osób dotkniętych przestępstwem. Celem tej akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw i zapewnienie potrzebującym skutecznej pomocy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numer tel. 95 765 25 78 w godz. od 7:30