P1090978

Zdjęcie 4

Zdjęcie przedstawiające uczestników projektu podczas spotkania