Powiatowa Rada ds. Seniorów

Działając na rzecz osób starszych, 11 lipca 2017r. o godzinie 10:00, Starosta Choszczeński powołał Powiatową Radę do Spraw Seniorów. Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym wspierającym Władze Powiatu w decyzjach dotyczących kształtowania polityki senioralnej w powiecie choszczeńskim.

Do zadań Rady należy m.in;
• inspirowanie przedsięwzięć i promowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej,
• inspirowanie, promocja i upowszechnianie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz wykorzystanie ich potencjału.
• w skład Rady wejdą przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem działań na rzecz Seniorów.