Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność

loga projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Choszczeński / Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Choszcznie w partnerstwie z Wojewódzkim
Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

realizuje projekt pn.

”Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”

współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i/lub zawodowej u 43 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych zamieszkujących na terenie pow. choszczeńskiego w okresie 24 miesięcy.

 

Wartość dofinansowania projektu z UE: 582 839,37 zł.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

loga2