Kategoria: Aktualności

Boże Narodzenie 2018

obraz

Wesołych Świąt Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia: Radości, ciepła, wewnętrznego spokoju i miłych chwil w gronie najbliższych. W Nowym Roku pomyślności we wszystkich Zamierzeniach. Życzą Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Program Korekcyjno-Edukacyjny 2018

Informujemy, że od 02.10.2018r. trwa program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności: osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno –

Szkolenie dla osób dotkniętych przemocą

Informujemy, że w dniach 22.11.2018r. oraz 29.11.2018r. odbędzie się szkolenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Tematyka szkolenia obejmować będzie zagadnienia związane z funkcjonowaniem całego systemu rodzinnego uwikłanego w przemoc a także zagadnienia związane z podejmowaniem interwencji w ramach procedury „Niebieska Karta”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się o godz. 10.00 w

Powiat Choszczeński przyjazny seniorom

Powiat Choszczeński odebrał nagrodę od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie „Aktywni dla seniorów 2018” w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom”. Zapraszamy do zapoznania się informacją na stronię starostwa: www.powiatchoszczno.pl

Wybór partnera do projektu

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, że wybrano na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych