Kategoria: Aktualności

Szkolenie dla osób dotkniętych przemocą

Informujemy, że w dniach 22.11.2018r. oraz 29.11.2018r. odbędzie się szkolenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Tematyka szkolenia obejmować będzie zagadnienia związane z funkcjonowaniem całego systemu rodzinnego uwikłanego w przemoc a także zagadnienia związane z podejmowaniem interwencji w ramach procedury „Niebieska Karta”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się o godz. 10.00 w

Powiat Choszczeński przyjazny seniorom

Powiat Choszczeński odebrał nagrodę od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie „Aktywni dla seniorów 2018” w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom”. Zapraszamy do zapoznania się informacją na stronię starostwa: www.powiatchoszczno.pl

Wybór partnera do projektu

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, że wybrano na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i

Kolonia w Białym Dunajcu

Zdjęcie 2

Na przełomie czerwca i lipca piętnaścioro naszych dzieci uczestniczyło w turnusie wypoczynkowym zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Kolonia odbyła się w Białym Dunajcu. Biały Dunajec to piękna, malownicza wieś podhalańska, która znajduje się w powiecie tatrzańskim w pobliżu Zakopanego. Uznawana jest za „Serce Podhala”. W trakcie pobytu zapewniono szereg atrakcji dla dzieci, m.in.: wycieczki do