Kategoria: Projekty unijne

Trwa rekrutacja do projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu choszczeńskiego, osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub

Kursy Zawodowe

zdjęcie 7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie jest realizatorem projektu „Moja przyszłość Moja sprawa”. W ramach projektu podejmujemy szereg działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową, m.in. szkolenia specjalistyczne, warsztaty motywacyjne, konsultacje indywidualne czy kursy zawodowe. Biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje uczestników zaproponowano im wachlarz kursów zawodowych mających na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności

Szkolenie z zakresu partnerstwa i rodzicielstwa

Zdjęcie 2

W ramach realizacji projektu pn. „Moja Przyszłość Moja Sprawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 prowadzone było szkolenie z zakresu partnerstwa i rodzicielstwa. Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak: kompetentni rodzice, odpowiedzialni partnerzy, jako profilaktyka małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa.  

Wyjazd integracyjny

Zdjęcie 3

Wyjazd integracyjny w ramach projektu „Moja przyszłość Moja sprawa” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zorganizowało wyjazd integracyjny do Teatru Polskiego na spektakl „Okno na parlament” w ramach projektu pn. Moja przyszłość Moja sprawa realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany

Szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego

zdjecie5

W ramach realizacji projektu pn. „Moja Przyszłość Moja Sprawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 prowadzone jest szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy projektu w ramach zajęć zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu porządku i higieny w gospodarstwie domowym, organizacji i higieny przygotowywania posiłków,