Grupa wsparcia

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia dla:

  • rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o godz. 10.00 

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego.

Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu choszczeńskiego odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie (pokój 8).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!