Szkolenia

W listopadzie 2016r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili szkolenie w zakresie wdrażania międzynarodowego programu edukacji społeczno – finansowej dla dorosłych – Aflatoun dla rodzin zastępczych z powiatu choszczeńskiego prowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny zastępcze poznały tematykę obejmującą zarządzanie budżetem domowym, racjonalne wydatkowanie środków finansowych, planowanie wydatków i rozpoznawanie zagrożeń finansowych. Poruszane zagadnienia dotyczyły aktywnego poszukiwania oszczędności i dodatkowych źródeł dochodu. Zajęcia pozwoliły na analizę cyklu życia rodziny oraz bycia aktywnym i świadomym obywatelem.