Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania pracownika

Zadanie wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy.