Harmonogram zajęć

Harmonogram działań w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

 

Rok 2017
1. Warsztaty Regionalnej Akademii Rodziny:
1.1 Szkoła dla Małżonków i Partnerów
okres realizacji: 25.04.2017 – 29.06.2017 (w ustalonych dniach)
miejsce realizacji: budynek Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9,
73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: popołudniowe

1.1 Szkoła dla Rodziców
okres realizacji: 25.04.2017 – 29.06.2017 (w ustalonych dniach)
miejsce realizacji: budynek Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9,
73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: popołudniowe

2. Program Wychowawczy dla dzieci uczestników projektu
okres realizacji: 28.04.2017 – 29.06.2017 (w ustalonych dniach)
miejsce realizacji: budynek Przedszkola Nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9,
73 – 200 Choszczno
godziny realizacji: popołudniowe

3. Doradztwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze
okres realizacji i godziny realizacji: po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
miejsce realizacji: budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesława Chrobrego 27 a, 73 – 200 Choszczno