Pomoc kryzysowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

  • udziela informacji o prawach i uprawnieniach,
  • udziela wsparcia psychologicznego,
  • zapewnia dostęp do pomocy specjalistycznej.

codziennie od poniedziałku do piątku:
od 7:30 do 15:30

lub telefonicznie:
95 765 25 78