Powiatowa Rada ds. Seniora

Powiatowa Rada do Spraw Seniorów została powołana przez Starostę Choszczeńskiego na podstawie uchwały nr 461/2017 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 7 lipca 2017r. Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty Choszczeńskiego wspierającym w podejmowaniu rozstrzygnięć w zakresie spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej w powiecie choszczeńskim.

Uchwała powołująca Radę do Spraw Seniorów
Regulamin działalności Powiatowej Rady ds. Seniorów

Skład osobowy Regionalnej Rady ds. Seniorów:

 • Wioletta Kaszak – Wicestarosta Choszczeński,
 • Irena Sieńko – Radna Rady Powiatu,
 • Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Irena Rękawiecka- Sadowska-Powiatowy Rzecznik Seniorów,
 • Elżbieta Kseniak – Sołtys Suliborka gmina Recz,
 • Teresa Walczak – Pełnomocnik Wójta gminy Krzęcin ds. Seniorów,
 • Zofia Psuja – Członek Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy Pełczyce,
 • Edward Kulesza –Pełnomocnik Burmistrza Drawna ds. Seniorów,
 • Daniela Lewandowska – Kierownik Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie,
 • Stanisława Pliszka – Przewodnicząca Caritas Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie,
 • Marek Lewandowski Kierownik Klubu 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie,
 • Jadwiga Skorba – Frańczak – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Choszcznie.