Powiatowy Rzecznik Seniorów

Powiatowy Rzecznik Seniorów w Choszcznie pani Irena Rękawiecka-Sadowska została powołana zarządzeniem nr 21/2016 Starosty Choszczeńskiego z dnia 28 kwietnia 2016.

Kontakt

Rzecznik Seniorów przyjmuje w każdą środę w godzinach od 12:00 do 13:00 w pokoju nr 7 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a (łącznik internatu), nr tel. 95 765 25 78 wew. 124.

Założenia Główne

 1. Funkcja Rzecznika Seniorów jest inicjatywą lokalną mieszkańców powiatu choszczeńskiego.
 2. Powiatowy Rzecznik Seniorów pełni funkcje społecznie, z mandatu wyboru dokonanego przez przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych.
 3. Rzecznik Seniorów jest funkcją społeczną.
 4. Rzecznik jest niezależny, współpracuje z szerokim gremium organizacji i instytucji działających na terenie powiatu choszczeńskiego na zasadzie suwerenności stron, partnerstwa i jawności.
 5. Powiatowy Rzecznik Seniorów podkreśla rangę problematyki osób starszych wobec władz administracyjnych, samorządowych, instytucji socjalnych, zrzeszeń, organizacji, fundacji i mediów.

Cele i Zadania

 1. Integrowanie środowiska osób starszych, wspomaganie i aktywizacja seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 2. Popularyzowanie praw seniorów uświadamianie co się należy osobom starszym i chorym
 3. Konsolidacja organizacji i instytucji służących pomocą seniorom na terenie powiatu choszczeńskiego, tworzenie sieci rzeczników lokalnych.
 4. Transmisja informacji o różnorodnych formach pomocy do środowiska seniorów.
 5. Wspieranie aktualnych inicjatyw, programów i projektów środowiskowych w Choszcznie.
 6. Zbieranie informacji o potrzebach lokalnego środowiska seniorów, działanie doradcze i interwencyjne.

Formy Pracy

 1. Działanie na rzecz tworzenia lokalnej struktury rzeczników seniorów działających na terenie powiatu choszczeńskiego, pomoc i współpraca.
 2. Tworzenie banku informacji o prawach seniorów i upowszechnianie go w środowisku.
 3. Sporządzenie i udostępnianie listy prezentującej i scalającej organizacje, instytucje i urzędy działające na rzecz seniorów, na terenie powiatu choszczeńskiego.
 4. Stałe rozpoznawanie potrzeb środowiska seniorów zamieszkujących powiat choszczeński, przekazywanie informacji o instytucjach pomocowych.
  • Określenie zasad przekazu informacji
  • Spotkania środowiskowe, nawiązanie współpracy
  • Formy współdziałania z rzecznikami
 5. Działania doraźne na rzecz środowiska seniorów – interwencja, różnorodne formy pomocy, informacja o pomocy prawnej i instytucjonalnej, współpraca z organizacjami pożytku społecznego i charytatywnymi.