Aktualności

Spotkanie z Psychologiem

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 06.06.2017 r. o godz. 10:00 na spotkanie z Psychologiem organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata 2014

Spotkanie z Pedagogiem

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 28.06.2017 r. o godz. 13:00 na spotkanie z Pedagogiem organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata 2014

Spotkanie z Radcą Prawnym

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 22.06.2017 r. o godz. 9:00 na spotkanie z Radcą Prawnym organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

Każdego roku zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 realizujemy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W tym roku w/w program trwał od 13.03.2017r. – 07.06.2017r. Uczestnicy programu pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć, które dały im możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji,

Projekt rozpoczęty

zdjęcie1

Realizujemy projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa”. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Numer 3 w Choszcznie. Uczestnicy w ramach zajęć nabędą nowe umiejętności w celu poprawnego, aktywnego i świadomego konsekwencji udziału w życiu społecznym i zawodowym.