Aktualności

Dyżury Powiatowego Rzecznika Seniora

Dyżury Powiatowego Rzecznika Seniorów w dniach 06, 13 oraz 20 września 2017r. zostały odwołane z powodu przerwy urlopowej. 

Spotkanie z Psychologiem

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Moja Przyszłość Moja Sprawa” w dniu 14.09.2017 r. o godz. 10:00 na spotkanie z Psychologiem organizowane w „Kawiarence”, która mieści się w pok. nr 8 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Projekt „Moja Przyszłość Moja Sprawa” realizowany przez Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPOWZ na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków

Powiatowa Rada ds. Seniorów

rada8

Działając na rzecz osób starszych, 11 lipca 2017r. o godzinie 10:00, Starosta Choszczeński powołał Powiatową Radę do Spraw Seniorów. Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym wspierającym Władze Powiatu w decyzjach dotyczących kształtowania polityki senioralnej w powiecie choszczeńskim. Do zadań Rady należy m.in; • inspirowanie przedsięwzięć i promowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej, • inspirowanie,

Gminna Rada Seniorów w Drawnie

W gminie Drawno w dniu 05.07.2017 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnej Rady Seniorów w Drawnie. Jest to pierwsza Gminna Rada w naszym powiecie. Celem działalności Gminnej Rady Seniorów w Drawnie jest: • wzmacnianie aktywności obywatelskiej seniorów, • zwiększenie poziomu integracji środowiska senioralnych i podmiotów działających w gminie na rzecz seniorów, • budowanie pozytywnego wizerunku seniorów

Zakończenie szkół w Regionalnej Akademii Rodziny

spotkanie 13

Zakończenie realizacji „Szkoły dla Rodziców” oraz „Szkoły dla Małżonków i Partnerów” w Regionalnej Akademii Rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie, który jest liderem projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach