Aktualności

Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy

Spotkanie dot. przeciwdzialania - zdjecie 7

Dnia 09.05.2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie odbyło się szkolenie „Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” Szkolenie prowadziła pani Olga Brążkowska ze stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”. W szkoleniu wzięło udział 13 osób w tym 2 dzielnicowych, 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej z Choszczna oraz Barlinka.

Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie prowadzi stałą akcję poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze na terenie powiatu choszczeńskiego. Celem głównym akcji jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. procedura rekrutacji kandydatów

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Informujemy, że od 13.03.2017 r. rozpoczął się program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania grupy korekcyjno-edukacyjnej odbywają się w raz w tygodniu w sali Punktu Interwencyjno-Mediacyjnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Trwa rekrutacja – Moja przyszłość Moja sprawa

Trwa rekrutacja do projektu pn. „Moja przyszłość Moja sprawa” realizowanego przez Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt daje możliwość rozwoju umiejętności społecznych w celu poprawnego, aktywnego i świadomego konsekwencji udziału

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” od 20 lutego do 25 lutego 2017 r. pełniliśmy dyżur udzielając informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.