Aktualności

20 Lecie PCPR

grafika20lat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w tym roku obchodzi 20 rocznicę powstania jednostki. Zachęcamy do obejrzenia pokazu prezentacji, która przedstawia nasze działania oraz wydarzenia z 20 lat pracy.

Nowości w programie „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru – Obszaru A. Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające  w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali,

Ruszył nabór wniosków na Aktywny samorząd Moduł II

Ruszył nabór wniosków na Aktywny samorząd Moduł II Wnioski należy złożyć do 10 października 2019r. Wnioski można składać poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają

Samorząd Przyjazny Rodzinie 2019

zdjęcie fontanny w Choszcznie

Powiat Choszczeński został doceniony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za szeroki wachlarz działań na rzecz rodzin, w tym wdrażany program rozwoju pieczy zastępczej. Starostwo otrzyma finansową nagrodę w wysokości 100 tys. zł na dalsze projekty.  Marszałkowski konkurs rozstrzygany jest już po raz piąty i ma na celu promowanie działań lokalnych samorządów, podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne