Aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji przypadającego na 30.05.2018r. Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy wszystkim rodzinom satysfakcji z pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji społecznej. Wszak „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” jak głosi nasze hasło. Niech szacunek i życzliwość ludzka Was zawsze otacza. Życzymy siły i dobrego zdrowia na długie lata. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami, osoby chętne do pełnienia

Program Korekcyjno – Edukacyjny

„Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozpocznie się 05.04.2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w sali nr 8. Celem programu jest: powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy

Wielkanoc 2018

Wielkanoc

Z Okazji Świąt Wielkanocnych Pragniemy Złożyć Najserdeczniejsze Życzenia. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołego Alleluja. Życzy Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

Regionalna Rada ds. Seniorów II kadencja

Dnia 28 lutego 2018 r. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczył nominacje członkom drugiej kadencji Regionalnej Radę ds. Seniorów. Spotkanie inauguracyjne, odbyło się w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Rada ds. Seniorów to organ, który zabiera głos w sprawach związanych z kształtowaniem polityki senioralnej, inicjuje przedsięwzięcia integrujące osoby starsze czy wspiera współpracę pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego,

Szkolenie „Więzi – Zaburzenia”

zdjęcie 1

Szkolenie „Więzi – zaburzenia” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 13.02.2018r. poprowadził pan Tomasz Pawłowski – prezes Fundacji „ Dziecko i Rodzina”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów, policjantów, prokuratorów, pedagogów szkolnych i psychologów. W szkoleniu wzięło udział 43 osoby. Szkolenie miało na celu uświadomienie znaczenie wartości