P1100052

Uczestnicy projektu podczas szkolenia

Zdjęcie uczestników podczas szkolenia