P1100054

Uczestnicy projektu w ławkach

Zdjęcie uczestników podczas szkolenia