ABC osoby z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do korzystania z Informatora „ABC osoby z niepełnosprawnościami.”

„ABC osoby z niepełnosprawnościami” (https://abc.lzinr.lublin.pl) to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami – od orzekania o niepełnosprawności, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, pracę, pomoc społeczną i wsparcie ze środków PFRON, po wszelkiego rodzaju ulgi i uprawnienia. Dodatkowym atutem informatora jest zamieszczanie podstaw prawnych poszczególnych zapisów.

Informator redagowany jest już dziewiąty rok i na bieżąco uaktualniamy dzięki finansowemu wsparciu PFRON.