„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu POWER 2016-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.

Informacje o projekcie (PDF, 459 KB)