DEBATA SPOŁECZNA W DRAWNIE- BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

28.07.2022 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury, odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu osób starszych. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie. Debata odbyła się w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W debacie wzięli udział seniorzy z Drawieńskiego Uniwersytetu III Wieku, Klubu Seniora, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Choszcznie insp. Kazimierzem Piotrowskim oraz zaproszeni goście: przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gabriela Margan oraz przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie Anita Łubkowska-Klejna.
Przedstawicielka naszej placówki podczas spotkania wskazała obszary, którymi zajmuje się PCPR oraz możliwości i sposoby pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jak i też osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej i bytowej.

Spotkanie miało głównie na celu uświadomienie osobom starszym zagrożeń związanych z bezpieczeństwem finansów oraz metodami oszustw popełnianych na szkodę seniorów. Głównym elementem spotkania była otwarta dyskusja, w trakcie której uczestnicy zadawali pytania funkcjonariuszom z różnych dziedzin. Policjanci udzielając odpowiedzi wskazywali na możliwości realizacji problemów i uwag uczestników debaty.