Gminna Rada Seniorów w Drawnie

W gminie Drawno w dniu 05.07.2017 odbyło się pierwsze spotkanie Gminnej Rady Seniorów w Drawnie. Jest to pierwsza Gminna Rada w naszym powiecie.

Celem działalności Gminnej Rady Seniorów w Drawnie jest:

  • wzmacnianie aktywności obywatelskiej seniorów,
  • zwiększenie poziomu integracji środowiska senioralnych i podmiotów działających w gminie na rzecz seniorów,
  • budowanie pozytywnego wizerunku seniorów w społeczności lokalnej, jako ważnej grupy wpływającej na jej rozwój.