Informacja dotycząca strony ua.sdo.com.pl

Przedstawiamy Państwu stronę https://ua.sdo.com.pl/.

Strona działa w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej . Przybywający do Polski uchodźcy, a także osoby, które udzielają im pomocy, znajdą tam wiele pożytecznych wskazówek i porad: Np. jakie świadczenia socjalne przysługują obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP po wybuchu wojny, gdzie i jak można je uzyskać, jakie grupy są objęte regulacjami specustawy?

Pakiet informacji dotyczących tzw. tytułów pobytowych – kto i jak długo może legalnie przebywać w Polsce? Na jaki okres zostały przedłużone wizy i pozwolenia na pobyt czasowy wydane przed 24 lutego? Czy korzystający z tzw. ochrony czasowej w Polsce mogą swobodnie przemieszczać się do innych państw UE i obszaru Schengen.

Pakiet informacji dotyczących przepisów sanitarnych i opieki medycznej (m.in. testów COVID-19 i zwolnienia z kwarantanny), a także edukacji i zatrudnienia.

Wzory umów: najmu lokalu mieszkalnego, umowy najmu okazjonalnego i umowy użyczenia. Ukraińcom, którzy ewakuowali się prywatnymi samochodami, mogą przydać się kontakty i telefony do firm ubezpieczeniowych, które oferują uchodźcom darmowe 30-dniowe polisy OC.