Kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie prowadzi stałą akcję poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze na terenie powiatu choszczeńskiego. Celem głównym akcji jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

procedura rekrutacji kandydatów