KLUBY RODZICA ZASTĘPCZEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Na terenie powiatu choszczeńskiego rozpoczęła się realizacja projektu „ Akademia Przyszłości”. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Poprzez działania podejmowane w ramach powyższego projektu na terenie naszego powiatu raz w miesiącu odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica Zastępczego, czyli lokalnej grupy edukacyjno – wspierającej dla rodziców zastępczych. Spotkania będą prowadzone przez odpowiednio przeszkolonego Lidera. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu rodziny zastępcze będą miały możliwość:

  • wymiany doświadczeń, informacji i porad,
  • integracji z innymi rodzinami zastępczymi,
  • zdobycia nowej, przydatnej wiedzy,
  • uzyskania pomocy w rozwiązaniu bieżących problemów,
  • skorzystania ze wsparcia specjalistów.

Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 26.05.2022 r. W imieniu osób realizujących powyższy projekt serdecznie zachęcamy wszystkie nasze rodziny zastępcze do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, których terminy będą sukcesywnie umieszczane na naszej stronie internetowej.

Osoba prowadząca i do kontaktu: Pani Lidia Małecka tel. 667 937 031.