Konkurs “Jestem Bezpieczny w Internecie”

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie zgłosiło swoją inicjatywę lokalną w postaci przeprowadzenia konkursu plastycznego dla podopiecznych umieszczonych w pieczy zastępczej pt. ”Jestem bezpieczny w internecie”. Termin złożenia prac od 10.02.2021 r. do 10.03.2021 r. Prace można składać w naszej siedzibie lub przesyłać pocztą. Więcej szczegółów konkursu dostępne są w regulaminie.

Plakat z napisami oraz rysunkami srebrnego laptopa z symbolem Internetu na ekranie i dłoni trzymających telefon komórkowy, który ma na celu zachęcić do wzięcia udziału w konkursie „Jestem bezpieczny w Internecie”