Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie informuje, iż od 19.09.2022 r. do dnia 26.09.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Choszczeńskiego. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie ankiety pisemnej poprzez zbieranie opinii zainteresowanych mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego, która dostępna jest w załączniku. Formularz ankiety jest dostępny również na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie oraz w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. Potrzeba aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ” wynika w dużej mierze z dostrzeganych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, kraju i na świecie. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Formularz ankiety (PDF, 105 KB)