Moduł IV – wsparcie dla samorządów

Informujemy, iż uzyskaliśmy w imieniu Powiatu Choszczeńskiego pomoc w formie finansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 99989,17 zł, w tym:

  • 65037,83 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach na zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej, sprzętu RTV i AGD, dozowników do płynów dezynfekujących;
  • 31909,40 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie na zakup sprzętu RTV i AGD, pościeli dla niepełnosprawnych mieszkańców internatu, dodatkowego wyposażenia placu zabaw;
  • 3041,94 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie na zakup dozowników i środków ochrony indywidualnej.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON, bez wymaganego wkładu własnego.