Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całego kraju prowadzone jest największe badanie statystyczne jakim jest „Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań (WSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy, tj. wypełnienie interaktywnego formularza, który został zamieszczony na stronie https://spis.gov.pl/.
Zachęcamy wszystkich do wypełniania formularza.
Ulotka Narodowego Spisu Powszechnego (PDF, 7,12 MB)