Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, ogłasza otwarty nabór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych.

Załączniki:
ogłoszenie o naborze (PDF, 410 KB)