20191121_101431

Dyrektor wręcza statuetkę „PCPR-owskiego Anioła Dobroci” rodzinie zastępczej

Zdjęcie podczas wręczania Anioła Dobroci