20191121_101511

Dyrektor wręcza statuetkę „PCPR-owskiego Anioła Dobroci”

Zdjęcie podczas wręczania Anioła Dobroci