20191121_102558

Starosta z Wicestarostą i Dyrektorem PCPR

Zdjęcie podczas wręczania Anioła Dobroci