Powołanie Rady ds. Seniorów, kadencja 2020-2021

W dniu 28.01.2020 odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Rada do Spraw Seniorów, na którym Wioletta Kaszak Starosta Choszczeński wręczyła powołania jej członkom. Skład nowej kadencji na lata 2020-2021 to:

 • Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński;
 • Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Irena Rękawiecka- Sadowska – Powiatowy Rzecznik Seniorów;
 • Teresa Walczak – Pełnomocnik Wójta gminy Krzęcin ds. Seniorów;
 • Zofia Psuja – Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy Pełczyce;
 • Jan Urbanowski – Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Drawnie;
 • Krystyna Wiśniewska-Bugaj – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Choszcznie;
 • Jadwiga Skorba – Frańczak – Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Choszcznie;
 • Stanisława Kolwalczyk – pełnomocnik Wójta gminy Bierzwnik ds. Seniorów;
 • Elżbieta Kseniak – Sołtys Suliborka gmina Recz;
 • Stanisława Pliszka – Przewodnicząca Caritas Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie.

Źródło: Strona Starostwa Powiatowego w Choszcznie