dsc-1

Członkowie Powiatowej Rady ds. Seniorów

Zdjęcie podczas spotkania Rady ds. Seniorów