dsc

Członkowie Rady ds. Seniorów podczas spotkania

Zdjęcie podczas spotkania Rady ds. Seniorów