Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

Każdego roku zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 realizujemy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W tym roku w/w program trwał od 13.03.2017r. – 07.06.2017r.

Uczestnicy programu pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć, które dały im możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Dzięki zdobytym informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji poprawili relacje pomiędzy członkami rodziny. Dzięki współpracy z nami kuratorów oraz pracowników z ośrodków pomocy społecznej program ukończyło 9 osób, którzy aktywnie uczestniczyli w 12 spotkaniach grupy, z możliwością 3 nieobecności. Osoby, które ukończyły powyższy program wyraziły zgodę na kontynuację programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego rozpoczęcie planowane jest jesienią.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Wszelkie formy wsparcia świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są BEZPŁATNE !