Program Psychologiczno – Terapeutyczny

Podstawowym celem Programu Psychologiczno – Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zatrzymanie przemocy w rodzinach osób uczestniczących w Programie przy jednoczesnej zmianie wzorców zachowań. Od lipca bieżącego roku odbyły się już dwa Programy Psychologiczno – Terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Po zakwalifikowaniu osób do programu uczestnicy podpisali kontrakty, w którym zaakceptowali zasady udziału w Programie. Podczas zajęć wykorzystywano różne formy oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych. Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniach. Zwiększyli wiedzę merytoryczną oraz zwiększyli podstawowe umiejętności podnosząc kompetencje w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, w relacjach w parze i w rodzinie.
Na koniec programu uczestniczy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Chętne osoby do wzięcia udziału w Programie Psychologiczno – Terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty.