Protokół z konsultacji społecznych dot. aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w związku z przedstawionym projektem aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 –2025 dla Powiatu Choszczeńskiego w załączniku przedstawia protokół z przeprowadzonych konsultacji.

Protokół (PDF, 174 KB)