„Raporty – realizacja projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu POWER 2016-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji zadania 1 w wspominanym projekcie przeprowadzono diagnozę potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W wyniku diagnozy opracowano poniższe dokumenty:

  • Raport Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Raport z analizy stanu zastanego – Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami – raport syntetyczny;
  • Raport z analizy stanu zastanego – Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych;
  • Raport z analizy stanu zastanego – Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej, które można pobrać na stronie projektu.