Regionalna Rada ds. Seniorów II kadencja

Dnia 28 lutego 2018 r. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczył nominacje członkom drugiej kadencji Regionalnej Radę ds. Seniorów. Spotkanie inauguracyjne, odbyło się w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Rada ds. Seniorów to organ, który zabiera głos w sprawach związanych z kształtowaniem polityki senioralnej, inicjuje przedsięwzięcia integrujące osoby starsze czy wspiera współpracę pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych. Zasiadają w niej reprezentanci organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku, samorządów różnych szczebli, sektora zdrowia i nauki.

Rada, która monitoruje realizację programu Region dla Rodziny, szczególnie pod kątem nowych kierunków działania, swoją pierwszą kadencję zakończyły pod koniec 2017 r. Podczas wręczania nominacji na kolejną II kadencję marszałek Olgierd Geblewicz powiedział: „Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od kilku lat wzmacnia działania służące rodzinie i seniorom. Sporo w tym zakresie udało się już zrobić, ale wciąż przed nami ważne wyzwania. Życzę owocnej pracy”

Skład Rady ds. Seniorów II kadencji:

 1. Anna Mieczkowska – Członek Zarządu UM WZP;
 2. Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku UM WZP;
 3. Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM w Szczecinie;
 4. Iwona Klimowicz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZP;
 5. Maria Syrek – Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTSM;
 6. Jerzy Dembski – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach;
 7. Irena Frankiewicz – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu;
 8. Irena Ciesielska – Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszalinie;
 9. Ewa Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta Stargard;
 10. Jadwiga Dąbrowska – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie;
 11. Dorota Sobkowiak – Gryficka Akademia Przyszłości w Gryficach;
 12. Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie;
 13. Janina Kołodzińska – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie;
 14. Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
 15. Jerzy Neukampf – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach;
 16. Eleonora Jakubiak – Adamczyk – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie;
 17. Stefania Szeszko – Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie;
 18. Janusz Wentruba – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie;
 19. Jadwiga Czerwińska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych.