Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność

loga projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Choszczeński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

realizuje projekt pn. ”Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i/lub zawodowej u 43 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych zamieszkujących na terenie pow. choszczeńskiego w okresie 24 miesięcy.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 582 839,37 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

loga2