Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy

Dnia 09.05.2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie odbyło się szkolenie “Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy” Szkolenie prowadziła pani Olga Brążkowska ze stowarzyszenia “SOS dla Rodziny”.

W szkoleniu wzięło udział 13 osób w tym 2 dzielnicowych, 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej z Choszczna oraz Barlinka.

Szkolenie było formą warsztatową. Wszyscy Uczestnicy byli zaangażowani, starali się wspólnie wypracować pewne rozwiązania z zakresu wspierania rodzin dotkniętych przemocą.