Spotkanie z radcą prawnym

Dnia 11.01.2023 r. rodziny zastępcze z powiatu choszczeńskiego miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu z radcą prawnym Panią Magdaleną Kamińską-Tomaszewicz. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Akademia Przyszłości” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego- dzięki któremu na terenie naszego powiatu utworzono Klub Rodzica Zastępczego. Podczas spotkania omówiono kwestie z którymi zmierzają się w codziennym funkcjonowaniu rodziny zastępcze. Serdecznie dziękujemy Pani Lidii Małeckiej- liderce Klubu za zorganizowanie spotkania, a także prowadzącej Pani Magdalenie za wszystkie przekazane wskazówki oraz odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników.