Szkolenie dla opiekunów dzieci z FAS

Dnia 02.12.2022 r. w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Choszcznie odbyło się szkolenie dla rodziców i opiekunów wychowujących dzieci z zespołem FAS. Szkolenie przeprowadzone zostało dzięki podjęciu współpracy z Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodzinie ” Tęcza Serc”, które poprowadziła Wiceprezes Fundacji Pani Monika Guzicka. Tematyka spotkania objęła wszelkie aspekty teoretyczne oraz praktyczne pracy z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem.

FAS czyli Płodowy Zespół Alkoholwy- jest to zespół zaburzeń, jakie pojawiają się u dzieci w okresie płodowym, jako rezultat spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Jest to zespół wad wrodzonych, dotyczących rozwoju i wyglądu ciała oraz dysfunkcji układu nerwowego, głównie mózgu. Wiedza uzyskana podczas szkolenia przybliżyła wszystkim uczestnikom skalę problemów, a także możliwe formy uzyskania pomocy dla dzieci. Wszystkim uczestnikom, a także prowadzącej serdecznie dziękujemy.