Szkolenie dla osób dotkniętych przemocą

Informujemy, że w dniach 22.11.2018r. oraz 29.11.2018r. odbędzie się szkolenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Tematyka szkolenia obejmować będzie zagadnienia związane z funkcjonowaniem całego systemu rodzinnego uwikłanego w przemoc a także zagadnienia związane z podejmowaniem interwencji w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się o godz. 10.00 w naszej siedzibie, w sali nr 8. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny 95 765 25 78 z naszą instytucją.