Szkolenie dla pracowników pomocy spolecznej

We wrześniu 2017r. odbyło się szkolenie dla pracowników pomocy społecznej, mające na celu podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze zasad i technik prowadzenia rozmowy z agresywnymi osobami. Szkolenie przeprowadził oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, psycholog policyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz negocjator policyjny.

Uczestnicy szkolenia uzyskali informacje w jaki sposób mogą dochodzić swoich praw, oraz do kogo mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Zostały przypomniane podstawowe zasady komunikacji, które należy wykorzystywać w kontaktach z agresywnymi osobami. W szkoleniu udział wzięło 35 osób w tym pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu jak również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.