P1100448

Pracownicy pomocy społecznej słuchającego prowadzącego szkolenie

zdjęcie uczestników spotkania