P1100459

Uczestnicy szkolenia z prowadzącą szkolenie

zdjęcie uczestników spotkania